miércoles, 20 de octubre de 2010

Acento ortográfico

El acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba de la palabra.
La tilde o acento ortográfico es una rayita que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas palabras para señalar donde va el acento.
La sílaba que lleva el acento se llama tónica; las demás son sílabas átonas

1.° Palabras agudas (oxítonas) son las que tienen la sílaba tónica en último lugar. Llevan tilde si terminan en vocal, en n o en s. Ejemplo: mujer, reloj, balón, París, marqués, razón.
Excepciones:
a)Las palabras monosílabas no llevan tilde (todas son agudas), porque en ellas no es preciso señalar en qué sílaba recae la mayor intensidad: vas, pie, fui, vi, etc. En algunas palabras, sobre todo monosílabas, se utiliza la llamada tilde diacrítica.
b)Las palabras agudas terminadas en -n o en -s precedida por cualquier otra consonante, incluida la n, no llevan tilde: Orleans, robots, tictacs, zigzags, Milans.
c)Las palabras agudas terminadas en -y (diptongos o triptongos) no llevan tilde: estoy, convoy, Godoy, jersey.
 

2.° Palabras llanas (paroxítonas) (son las que tienen la sílaba tónica en penúltimo lugar. Llevan tilde si no terminan en vocal, ni en n, ni en s. Ejemplos: piz, dicil, Gonlez, vil, césped, cráter, nix, lex.
Excepción:
a) Las palabras llanas terminadas en cualquier consonante seguida de n o de s llevan tilde: fórceps, ceps, mics.
Observación:
Las palabras llanas terminadas en dos vocales abiertas se escriben sin tilde, pues son llanas terminas en vocal: zoo, posee, bacalao, Campoo, etc.


3.° Palabras esdrújulas (proparoxítonas) son las que tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Siempre llevan tilde. Ejemplos: melo, laba, cántaro, tefono, gina, cántaro, bado, pido.


 • adverbios de modo terminados en -mente:
  • quí-mi-ca-men-te
  • e-vi-den-te-men-te
  • rá-pi-da-men-te
  • tran-qui-la-men-te
 • formas verbales formadas por la composición de dos pronombres personales átonos con una forma verbal:
  • dí-ga-me-lo
  • per-mí-ta-se-me

2 comentarios:

 1. Muy interesante, solamente batalle en leerlo por la letra, pero muy bueno y informatico!!

  comenta en mi blog

  ResponderEliminar
 2. dịch vụ rà soát sổ sách
  dịch vụ kế toán giá rẻ eco green city
  trung tâm kế toán tại hải phòng
  khoá học kế toán tổng hợp

  trung tâm kế toán tại long biên
  trung tâm kế toán tại hà đông
  dịch vụ báo cáo tài chính
  dịch vụ kế toán thuế
  eco green city
  goldmark city hồ tùng mậu

  chung cư 89 phùng hưng cách trung thực. Giống như Đại Tướng Tạp Tu Tư đã đầu hàng ngay từ lần
  đầu tiên khi bắt đầu giao chiến với Địa Tinh, còn có mười mấy tên sĩ
  quan cấp vạn phu trưởng, mấy người này sẽ trở thành những lãnh đạo quân
  đội của gia tộc ở Tạp Tu Tư.

  Đoạn Vân thỉnh thoảng tụ tập những giới lãnh đạo Tạp Tu Tư lại, bỏ ra
  chút thời gian giảng giải những vấn đề lý luận quân sự, chủ yếu là đem
  chuyện Ma tộc và nước của hắn. Hắn muốn họ quán thâu tư tưởng xâm lược
  hiện đại và thực dân chủ nghĩa. Phải giảng giải về mấy thứ lý luận đó
  cho đám sĩ quan quân đội đầu óc bã đậu như vậy quả là mệt chết người.

  Sau khi Tạp Tu Tư đã trở thành quốc gia dưới trướng Đoạn Vân, những cải
  cách không chỉ hạn chế ở quân đội. Trên lĩnh vực kinh tế, chính trị,
  giáo dục, khoa học, kỹ thật cũng triển khai sâu rộng. Hắn có ý muốn áp
  dụng các hạng chính sách cải cách ở Tạp Tu Tư hướng theo hướng phát
  triển thực dân. Nói cách khác, hắn muốn đế quốc này không ngừng xâm lược
  để phát triển.

  Dựa theo lý luận của Đoạn Vân, tam đại đế quốc đã quy phục dưới cờ của
  mình, những Tiểu vương quốc trên đại lục tự nhiên không thể buông tha
  được. Tam đại đế quốc đều là thế lực của lão tử rồi, mấy nước tiểu trùng
  còn không mau mau chạy tới dưới trướng của ta hay sao, he he... Bước kế
  tiếp của Đoạn Vân là muốn thống nhất mọi quốc gia và thế lực trên đại lục.

  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  chung cư newskyline văn quán
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội

  ResponderEliminar